STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH ELECTION RESULT 2020

Gain from Elimination Detail of Count No 86 Batch/Transfer No 37 Place/Candidate 15_BAL KRISHNA SHARMA*

Candidate No.Candidate NameNo of VotesVote Values
43JAI PRAKASH KUSHWAHA*2200.00
44JAI PRAKASH MISHRA*1100.00
71PRABAL PRATAP SINGH SOLANKI*1100.00
90RAJESH KUMAR SHUKLA*2200.00
130SUNIL GUPTA*1100.00
132SURESH AGRAWAL*1100.00
145VIVEK SINGH*1100.00
-Total9900
Back State Bar Councile of Madhya Pradesh Election Result